Meie büroo pakub õigusteenuseid paljudes valdkondades

Nõustamine erinevates õigusvaldkondades, tsiviilõigus, sealhulgas perekonnaõigus, pärimisõigus ja muud, samuti haldusõigus ja -menetlused, väärteoasjad ja sisserändeasjad.
Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele kvalifitseeritud õigusteenust ja -abi nende igapäevaprobleemide lahendamisel, säilitades usaldusliku suhte, meelerahu ja kindlustunde. Meie abiga leiame kliendi jaoks õige lahenduse mis tahes keerulisele olukorrale.
Me esindame kliente kõikides avalik-õiguslikes, haldus- ja eraõiguslikes asutustes, sealhulgas politseis ja kohtus.
Meie klientideks ei ole mitte ainult eraisikud, vaid ka ettevõtted, kellele pakume juriidiliste isikute tegevuse täielikku juriidilist hooldust, sealhulgas asutamine, ümberkorraldamine, ühinemine ja omandamine, vahekohtu- ja nõuete lahendamine, raamatupidamise ja maksustamise loomine ning optimeerimine, raamatupidamine ja paljud muud tegevused.
Meid iseloomustab: professionaalsus, lugupidav ja usaldusväärne suhtumine klienti, konfidentsiaalsus.