Pakume õigusteenuseid järgmistes õigusvaldkondades

  • – Karistusõigus
  • – Tsiviilõigus
  • – Võlaõigus
  • – Asjaõigus
  • – Perekonnaõigus
  • – Pärimisõigus
  • – Tööõigus
  • – Haldusõigus ja -menetlus
  • – Äriühingud
  • – Pankroti- ja täitemenetluse õigus
Pakume õigusteenuseid ja nõustamist nii era- kui ka äriklientidele.
Esindame oma klientide huvisid kohtueelsetes menetlustes kõikides haldus- ja eraõiguslikes institutsioonides.
Osutame kõiki teenuseid kliendi huvide kaitsmiseks väärteoasjades.
Pakume abi vanade trahvide ja võlgnevuste kustutamisel kriminaal- ja väärteoasjades.
Ettevõtete asutamine, lõpetamine, ühinemine, eraldamine, täielik juriidiline teenindamine.
Abi ja teenused välismaalastele Eestisse kolimisel või elamisloa saamisel Eestis töötamiseks, õppimiseks ja ettevõtlusega alustamiseks.