Sergei Razguljajev

*Jurist*
Sergei Razguljajev sündis 20. aprillil 1971 Narvas.
1993. aastal lõpetas ta Eesti Politseiakadeemia Nõmme osakonna politseiametniku ja juristi eriala.
Aastatel 1991-2001 töötas ta Eesti politseis.
Alates 2002. aastast on töötanud õigusnõustajana erinevates eraettevõtetes.
2006. aastal lõpetas Tallinna “Nord” akadeemia õigusteaduse bakalaureuseõppe ja jätkas õpinguid juba Tartu Ülikoolis, 2009 aastal omandas ta magistrikraadi õigusteaduses.
Ta on mitmel korral osalenud erinevatel õigusseminaridel.
Ta on spetsialiseerunud tsiviil- ja haldusõigusele ja -menetlustele, eelkõige rändeõigusele ja -õigusaktidele,
teenuste osutamine välismaalastele Eestisse ümberasumisel või elamisloa saamisel töötamiseks, õppimiseks jne.

*DENIS STEPANOV*

*Jurist*
*(LL.M., Master of Laws)*
Denis Stepanov on sündinud 30. oktoobril 1979 Narvas.
2005. aastal kaitses ta Sotsiaal-Humanitaarinstituudis bakalaureusekraadi õigusteaduses, peale seda
2009. aastal kaitses ta edukalt õigusteaduse magistrikraadi “Nord” Akadeemias.
Osales MTÜ Ida-Viru Ohvriabikeskus, kus andis
õigusnõustamist tsiviilvaidlustes ja abi kuriteos kannatutele, 2006. aastal jätkas ta eraettevõtjana, konsulteeris kodanikke ja esindas nende huvisid.
On spetsialiseerunud tsiviil-, kriminaal-, perekonna- ja tööõigusele.
On tegutsenud esindajana tsiviilasjades ja kaitsjana kriminaalasjades esimese ja teise astme kohtutes.